>>> Każdy z nas jest krwawą księgą.Gdziekolwiek się nas otworzy jesteśmy czerwoni. <<<
Prof. dr hab. inż. KAROL NITSCH
Wpisany przez MaR   
niedziela, 10 stycznia 2016 17:01

Prof. dr hab. inż. KAROL NITSCH
Matura w II LO im. A. Mickiewicza w Raciborzu – 1962

 

K NitschUr. w 1944 r. w Rudniku k. Raciborza. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Rozprawę doktorską, obejmującą badania elektrycznych właściwości struktur grubowarstwowych w zakresie bardzo małych częstotliwości, obronił w 1974 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na podstawie monografii Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach materiałów elektronicznych (1999). Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2009 r. W okresie 2002 – 2011 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej, a od grudnia 2011 r. jest profesorem zwyczajnym. Kierownik Laboratorium Badań Elektrycznych Materiałów w Katedrze Elektroniki i Fotoniki Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Rozwinął i wdrożył na Politechnice Wrocławskiej nowe metody pomiarowe dotyczące mechanizmów przewodnictwa elektrycznego oraz zjawisk polaryzacji elektrycznej w badanych obiektach. Prowadzi badania właściwości elektrycznych materiałów i struktur stosowanych w elektronice, optoelektronice, mikrosystemach oraz systemach czujnikowych. Specjalizuje się w badaniach materiałów elektronicznych oraz obiektów biologicznych metodą spektroskopii impedancyjnej. Praktycznym wynikiem jego prac są patenty, nowe wersje czujników wilgotności i gazu, rezystorów, kondensatorów, a także liczne udoskonalenia metod pomiarowych oraz ich automatyzacja i komputeryzacja. W ramach projektów rozwojowych: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń oraz Mikro- i Nanosystemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej prowadził badania nad zintegrowanymi strukturami czujnikowymi pod kątem ich wykorzystania w rozpoznawaniu zagrożeń biologicznych. Jest autorem lub współautorem 243 prac, w tym 188 publikacji naukowych oraz 16 patentów. Jego prace były zamieszczane m.in. w czasopismach: Biomaterials, Corrosion Science, J. Electrochemical Society, Journal of Physics, Measurement Science and Technology, Microelectronics International, Microelectronics Reliability, Philosophical Magazine B, Sensors and Actuators, Solid State Ionics, Surface and Coating Technology, Thin Solid Films, Vacuum. Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej, otrzymał także nagrodę na targach innowacji w Londynie za Thick film humidity, CH4 and CO Microsensors.

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 227. miejscu
w Rankingu Liceów i Techników
PERSPEKTYWY 2020

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

drugieloraciborz@poczta.onet.pl

sekretariat@2loraciborz.pl

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter
II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©