>>> Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, kto koniec życia umie powiązać z jego początkiem. <<<


>>>LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH<<<

(link)


Uwaga Kandydaci!

 

Przypominamy o przesyłaniu skanu

lub zdjęcia fotografii portretowej do legitymacji (e-legitymacji)

oraz deklaracji wyboru języków obcych

na adres rekrutacja@2loraciborz.pl

 

Link do deklaracji:

>DEKLARACJA WYBORU JĘZYKÓW OBCYCH<


>>> prosimy o nieprzynoszenie kart zdrowia


 

Rok szkolny 2006/07
VI Zeszyty Naukowo-Artystyczne II LO
Wpisany przez MM   
wtorek, 19 czerwca 2007 22:12
   Ukazały się VI Zeszyty Naukowo – Artystyczne II LO w Raciborzu, pod redakcją Pana prof. Herberta Dengla, w których opublikowane są artykuły, prace konkursowe, przykłady  twórczości literackiej nauczycieli i uczniów naszej szkoły.
   Zeszyty ilustrowane są pracami Agnieszki Cyranki absolwentki naszej szkoły (2005) obecnie studentki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Linoryty, rysunki ołówkiem, węglem, tuszem, akwarele oraz prace w technice mieszanej zostały przetworzone cyfrowo.
Więcej…
 
Akcja Globe at Night
Wpisany przez ipz   
środa, 14 marca 2007 19:48

Jeżeli lubisz spoglądać w niebo weź udział w ogólnoświatowej akcji Globe at Night, której celem jest zbadanie zanieczyszczenia nocnego nieba światłem.

Więcej…
 
Zadania lutowe 2006/07
Wpisany przez ipz   
sobota, 10 lutego 2007 10:53

ZADANIA LUTOWE

  • Zad. 1

Nić o długości l zaczepiamy jednym końcem w punkcie A, a na drugim zawieszamy małą kulkę. W punkcie G, odległym od A o ½ l wbijamy gwoździk. Nitkę odchylamy o 90o i puszczamy.
A.   Wyjaśnij, dlaczego nitka nie owinęła się wokół gwoździka wbitego w punkcie G.
B.   Oblicz minimalną odległość między punktem A i punktem, w którym trzeba byłoby wbićgwóźdź, aby nitka owinęła się wokół niego.
C.    Oblicz minimalną wartość prędkości, którą trzeba byłoby nadać kulce w punkcie B, aby  nitka owinęła się wokół gwoździa umieszczonego w punkcie G.  
   .

  • Zad. 2

Poziomy cylinder długości l = 85 cm podzielony jest na dwie części ruchomym tłokiem bardzo dobrze przewodzącym ciepło. W jednej części znajduje się pewna liczba cząsteczek tlenu, a w drugiej pewna liczba cząsteczek wodoru o takiej samej masie. Jakie będzie położenie tłoka w warunkach równowagi?
Masa molowa tlenu 32 g/mol ; masa molowa wodoru 2 g/mol.

  • Zad. 3

Jak należy ustawić dwa prostokątne pryzmaty równoramienne, aby promień świetlny przesunąć równolegle? Propozycję uzasadnij.

 
Zadania styczniowe 2006/07
Wpisany przez ipz   
środa, 10 stycznia 2007 22:29

ZADANIA STYCZNIOWE

  • Zad. 1
Dorosły człowiek zjada w ciągu doby około m = 1 kg pożywienia. Większość uzyskanej w ten sposób energii służy do podtrzymania stałej temperatury organizmu.
a) Oszacuj, ile wynosiłaby względna żarłoczność właściwa krasnoludka, który byłby Twoją wierną kopią w skali K = 1 : 1000.
b) Oszacuj, ile pożywienia musiałbyś zjeść dzisiaj, gdybyś miał taką samą względną żarłoczność właściwą, jak krasnoludek.
c) Oszacuj, ile pożywienia musiałbyś zjeść dzisiaj, gdybyś miał taką samą względną żarłoczność właściwą, jak Guliwer, który byłby Twoją kopią w skali K = 100 : 1.
d) Wykaż, że istoty ciepłokrwiste o kształtach zbliżonych do sześcianu, spożywałyby więcej pożywienia od istot porównywalnych do kuli (przy takich samych masach).
e) Korzystając z podstawowych praw fizyki postaraj się przewidzieć dolegliwości zdrowotne Guliwera związane z:
• poruszaniem się,
• oddychaniem,
• pracą serca.
Przez względną żarłoczność właściwą rozumiemy stosunek masy pożywienia zjadanego przez dany organizm w ciągu doby , do jego masy.
W obliczeniach przyjmij, że:
• wartość liczbowa Twojej względnej żarłoczności właściwej wynosi z = 1/50,
• ilość energii traconej przez istotę żywą w jednostce czasu jest wprost proporcjonalna do powierzchni jej ciała oraz różnicy temperatur pomiędzy ciałem a otoczeniem.

  • Zad. 2
Uzasadnij czerwone zabarwienie błyskawicy, widoczne gdy burza znajduje się daleko od obserwatora.

  • Zad. 3
Jak zachowa się zakorkowana probówka pływająca w naczyniu z wodą o temperaturze pokojowej, jeżeli wodę w pobliżu tej probówki ogrzejemy? Odpowiedź uzasadnij.

 
Zadania grudniowe 2006/07
Wpisany przez ipz   
niedziela, 10 grudnia 2006 22:08

Zadania grudniowe

  • Zad. 1

Z balonu wznoszącego się pionowo w górę ze stałą prędkością o wartości v0 = 5 m/s upuszczono metalową
kulkę w chwili, gdy balon znajdował się na wysokości h = 30 m nad ziemią. Pomiń opór powietrza i przyjmij
g = 10 m/s2.
Oblicz:
a)    drogę, jaką kulka przebędzie w układzie związanym z ziemią,
b)    drogę, jaką kulka przebędzie w układzie związanym z balonem.
Napisz równania ruchu kulki y(t) i vy(t) w układzie:
c)    związanym z ziemią; narysuj wykresy tych funkcji,
d)    związanym z balonem; narysuj wykresy tych funkcji.

e)    Z wykresów vy(t) odczytaj, jaką szybkość będzie miała kulka w chwili uderzenia w ziemię w układzie obserwatora, związanego z ziemią, a jaką w układzie obserwatora, związanego z balonem. Czy wyniki te wskazują, że zdaniem tych obserwatorów kulka zderzy się z podłożem z różnymi prędkościami? Skomentuj tę odpowiedź.

  • Zad. 2

Wyjaśnij, dlaczego dzwonek ołowiany wydaje niewyraźny (głuchy) dźwięk w temperaturze pokojowej,
 a wyraźny – po wyjęciu go z ciekłego azotu?

  • Zad. 3

Jaki będzie efekt następującego doświadczenia. Na każdy z dwóch elektroskopów nakładamy podstawki metalowe w kształcie krążków. Następnie dwa krążki – jeden z winiduru, a drugi ze szkła organicznego – o średnicy nieco mniejszej od średnicy podstawek, pocieramy o siebie i kładziemy na tych metalowych podstawkach. Odpowiedź uzasadnij.


ROZWIĄZANIA ZADAŃ GRUDNIOWYCH MOŻNA ODDAĆ PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ

 
Dla kochających poezję i nie tylko!
Wpisany przez MM   
czwartek, 26 października 2006 20:14

Z A P R O S Z E N I E

4 listopada o godz. 18.00 w sali kameralnej RCK przy  ul. Chopina 21 odbędzie się wieczór promocyjny raciborskiego ALMANACHU PROWINCJONALNEGO.
To już czwarty numer pisma, które prezentuje dokonania aktywnych humanistów naszego miasta, również z naszego II LO im. A. Mickiewicza, na tle najnowszych prac m. in. ks. prof. z KUL Jerzego Szymika, wybitnego liryka - Krzysztofa Lisowskiego, autorów czeskich itd.  
Gośćmi specjalnymi wieczoru będą dwaj krakowscy poeci: Julian Kornhauser i Adam Zagajewski, którzy - obok Stanisława Barańczaka - współtworzyli Nową Falę, jedno z najważniejszych zjawisk w polskiej poezji XX wieku. Zagajewski kandydował do Nobla z literatury.
Pogłębienie maturalnej wiedzy z języka polskiego - zapewnione!
Jedną z atrakcji imprezy jest też wernisaż wystawy fotograficznej pt. "PUNKT WIDZENIA" autorstwa Gabrieli Habrom-Rokosz.
Gorąco zapraszam młodzież i nauczycieli naszej Szkoły. Naprawdę warto.
Herbert Dengel

 


Srebrna Szkoła 2021

2022-liceum-srebro

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 314 miejscu
w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
PERSPEKTYWY 2022

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57

sekretariat@2loraciborz.pl

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny Raciborskie 

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, 2009 ©