>>> Najstarszą i najsilniejszą emocją ludzkości jest strach. <<<
Informacja-dofinansowanie
Wpisany przez MM   
piątek, 23 sierpnia 2019 11:38

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników  i materiałów edukacyjnych o łącznej wartości do 445 zł.

Polegać będzie ono na zwrocie poniesionych wydatków na podstawie przedłożonych rachunków, paragonów, faktur lub oświadczenia o zakupie. Program nie obejmuje wydatków poniesionych na ćwiczenia, atlasy, słowniki itp. wydawnictw.
Wniosek (do pobrania w sekretariacie szkoły), kserokopię stosownego orzeczenia oraz dowody zakupu podręczników należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 16 września 2019 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta  w Raciborzu pod numerem tel. 32 7550797.

 

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter
II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©