>>> Miłość jest córką wiedzy. Im głębsze poznanie, tym gorętsze ukochanie. <<<

2 lo logo

Informacje dla kandydatów 

do II Liceum Ogólnokształcącego,

które były omawiane na spotkaniu 9 maja br.

 

Szczegółowe informacje


11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie
Wpisany przez AKA   
wtorek, 20 marca 2018 12:12

wykrzyknikNiekonwencjonalne metody podnoszące jakość edukacji i poznawania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki na start! Science on Stage Polska zaprasza do udziału w 11. Ogólnopolskim Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod Patronatem MEN. Rejestracja do: 30/04/2018 poprzez formularz zgłoszeniowy.

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO) informuje, że zgodnie z wieloletnią tradycją kolejny 11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie (krajowy etap Europejskiego Festiwalu Science on Stage) odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w dniach 21 i 22 września 2018. Do udziału w festiwalu zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyki i informatyki) ze szkół wszystkich typów oraz popularyzatorów, jak też dydaktyków tych nauk z wyższych uczelni z całej Polski. Nauczycieli prezentujących swoje projekty zapraszamy wraz z uczniami.

CELE FESTIWALU

 •  ukazanie wkładu nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie i upowszechnianie rezultatów tych nauk,
 •  uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki w rozwoju nowoczesnych technologii,
 •  zaprezentowanie innowacyjnych sposobów nauczania, wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między nauczycielami,
 •  zademonstrowanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów w zakresie zdobywania wiedzy z dziedziny przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki.

KATEGORIE KONKURSOWE

 •  demonstracje zjawisk,
 •  działania artystyczne związane z naukami przyrodniczymi (przedstawienia teatralne, kompozycje muzyczne, fotografie, rysunki, wiersze itp.),
 •  prezentacje multimedialne dotyczące osiągnięć nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki, najwyżej będą oceniane prezentacje będące ilustracją własnych projektów uczniów.

DOBRY PROJEKT

 •  promuje zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi, matematycznymi i informatycznymi,
 •  odnosi się do życia codziennego,
 •  ma trwały efekt,
 •  jest wykonalny w codziennym życiu szkolnym i pociąga rozsądne wydatki,
 •  promuje uczenie się oparte na dociekaniu,

uwaga: relacje z poprzednich festiwali są w zakładce „poprzednie edycje”.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI

 •  warsztaty dla nauczycieli (z możliwością uzyskania certyfikatu uczestnictwa),
 •  prezentacje „na scenie” przedstawione przez zagranicznych gości.

REJESTRACJA

Zgłoszenia udziału i propozycji wystąpień na festiwalu prosimy przesyłać do dnia 30.04.2018 drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na portalu festiwalu.
KKO ogłosi listę projektów zakwalifikowanych do udziału w festiwalu do dn. 27.05.2018
Szkoła może zgłosić projekty w każdej z konkursowych kategorii, ale całkowita liczba jej uczestników nie powinna przekroczyć 10 osób.
 

Kolejny 11. Europejski Festiwal Science on Stage odbędzie się w dniach 31.10.-3.11.2019 w Cascais (Portugalia). Grupa polskich delegatów na ten festiwal liczyć będzie co najmniej 12 nauczycieli wyłonionych przez KKO głównie spośród laureatów festiwalu w Poznaniu. 

Życzymy dobrych projektów i zakwalifikowania się na Europejski Festiwal Science on Stage!

Więcej >>>>

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Raciborzu jest
wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny RaciborskieNiezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©