>>> Czego nie wiemy, potrzebne nam właśnie A to, co wiemy, nie przyda się na nic. <<<
Szkoły Stowarzyszone UNESCO
Wpisany przez MM   
czwartek, 24 maja 2018 16:17

Rozpowszechnianie idei współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży przyczynia się do budowania wzajemnego zrozumienia, a dzięki temu do zachowania pokoju na świecie. Takie założenie legło u podstaw stworzenia, w 1953 roku, programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Przystąpiły wówczas do niego 33 szkoły ponadpodstawowe w 15 krajach. Dziś w programie uczestniczy 10000 instytucji oświatowych ze 181 krajów, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształcenia nauczycieli. Polskie szkoły przystąpiły do tego programu w 1956 roku. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

Szkoły Stowarzyszone UNESCO są zobowiązane:

    Realizować podstawowe cele, zapisane w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, planując swoje działania w oparciu o cztery filary edukacji, przedstawione w raporcie Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku (Raport Delors’a):

  • uczyć się, aby wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia rozumienia;
  •  uczyć się, żeby działać – mieć świadomość oddziaływania na środowisko i wykorzystywać tę możliwość;
  •  uczyć się, aby żyć wspólnie – być aktywnym członkiem grupy, społeczeństwa, umieć współpracować;
  •  uczyć się, aby być – rozwijać swoją osobowość, uczyć się osobistej odpowiedzialności.

    Włączać się w realizację celów przyjętych przez ONZ w 2015 roku w "Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030", a szczególnie celu 4., jakim jest zapewnienie wszystkim ludziom dobrego poziomu edukaji oraz umożliwienie kształcenia przez całe życie.
    Twórczo traktować swój udział w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO i raz w roku informować komitet narodowy UNESCO o realizowanych programach i podejmowanych inicjatywach.

Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO placówki zobowiązują się do realizacji projektów na minimum jeden z niżej podanych tematów:

    Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
    Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)
    Edukacja dla pokoju i praw człowieka
    Dialog kultur i religii (edukacja międzykulturowa)
    Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod patronatem UNESCO

Te szeroko nakreślone tematy umożliwiają tworzenie całego wachlarza projektów interdyscyplinarnych. Istotne jest, aby starać się realizować je we współpracy ze szkołami partnerskimi, najlepiej Szkołami Stowarzyszonymi UNESCO z zagranicy. UNESCO proponuje szkołom udział w konferencjach, warsztatach, kampaniach, przede wszystkim zaś w projektach wiodących (tzw. flagship projects), np. Edukacja o Światowym Dziedzictwie, Projekt Morza Bałtyckiego, Projekt Wielkiej Rzeki Wołgi.

Więcej >>>>

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Raciborzu jest
wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny RaciborskieNiezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©