>>> Siedemnastu. Wszyscu uzbrojeni po zęby. Siedemnastu,ale kto by ich tam liczył?. <<<
Matura 2020 zakończona!
Wpisany przez MM   
czwartek, 25 czerwca 2020 19:30

Dziś o godzinie 17.00 zakończył się ostatni w tej wyjątkowej sesji egzamin maturalny...

 

Drodzy Maturzyści,

 

chciałem Wam bardzo podziękować za to, że bardzo poważnie potraktowaliście wszystkie zasady, zarówno bezpieczeństwa, jak i te, dotyczące typowych procedur maturalnych. Pomimo, że często musieliście przyjść bardzo wcześnie na egzamin, dziękuję, za Waszą punktualność - mogliśmy dzięki temu wspólnie zadbać o Nasze bezpieczeństwo.

Krótko mówiąc - BRAWO WY!

Jeszcze się ostatecznie nie żegnamy, ponieważ mam nadzieję, że większość z Was, jeśli okoliczności pozwolą, będzie mogła odebrać świadectwa maturalne bezpośrednio w szkole w dniu ich rozdania, prawdopodobnie 11 sierpnia br. O szczegółach oczywiście Was poinformujemy .

Po zmaganiach egzaminacyjnych przyszedł czas na odpoczynek. Korzystajcie z niego bezpiecznie.

Jednocześnie dziękuję wszystkim nauczycielom za wzorową pracę podczas egzaminów. Pracownikom administracji za pomoc w organizacji matury oraz pracownikom obsługi, którzy dbali o higienę i porządek naszej szkoły.

 

Pozdrawiam

Maciej Malinowski

 
Rozdanie świadectw promocyjnych
Wpisany przez MM   
poniedziałek, 22 czerwca 2020 12:06

Drodzy Uczniowie,

w związku z ograniczeniami i obostrzeniami związanymi z pandemią oraz w trosce o Nasze wspólne bezpieczeństwo, zmuszeni jesteśmy odwołać uroczyste zakończenie roku szkolnego, które miało się odbyć w najbliższy piątek, 26 czerwca br. Jeżeli sytuacja pozwoli, świadectwa otrzymacie podczas inauguracji nowego roku szkolnego 2020/2021, która odbędzie 1 września br.

Wcześniejsze otrzymanie świadectwa promocyjnego będzie możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszych ustaleniach z sekretariatem szkoły (telefonicznie).

 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia

Maciej Malinowski      

 
PUNKT NABORU DLA KANDYDATÓW
Wpisany przez MM   
poniedziałek, 15 czerwca 2020 10:36

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

 

Punkt naboru do szkół ponadpodstawowych znajduje się na stronie:

 

slaskie.edu.com.pl

 
Matura z języka polskiego
Wpisany przez MM   
poniedziałek, 08 czerwca 2020 15:10


Kochani Maturzyści,

 

egzamin z języka polskiego za Wami. A jednak było „Wesele”, nie „Lalka” ;)

Chciałem Wam bardzo podziękować za punktualność i zdyscyplinowanie - dzisiejsza matura przebiegła perfekcyjnie. Liczę, że w kolejnych dniach będzie podobnie, dlatego nadal proszę o poważne potraktowanie zasad dotyczących naszego wspólnego bezpieczeństwa.


Bardzo dziękuję zespołom nadzorującym oraz pracownikom administracji i obsługi za wzorową pracę.


Życzę powodzenia na kolejnych egzaminach.

Brawo WY!

 

Pozdrawiam

Maciej Malinowski  

 
Szkolenie dla Kandydatów
Wpisany przez MM   
poniedziałek, 08 czerwca 2020 12:39


Drodzy Kandydaci,


zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu na temat rekrutacji, które będzie dostępne na stronie: slaskie.edu.com.pl

 
MATURA - informacje organizacyjne
Wpisany przez MM   
niedziela, 07 czerwca 2020 11:03

Drodzy Maturzyści,

w ramach przypomnienia, przekazuję informacje dotyczące organizacji matury:

 

1. Proszę zabrać: dowód osobisty, długopisy z czarnym wkładem, wodę niegazowaną, dodatkowo - dozwolone przybory na poszczególne egzaminy.

2. Na teren szkoły nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń elektroniczno-komunikacyjnych (np. smartwatchy).

3. Czekając na wejście (dziedziniec szkoły) oraz na terenie szkoły należy mieć założoną maseczkę lub przyłbicę i zachować odpowiednią, bezpieczną odległość od innych.

4. Należy punktualnie stawić się przed odpowiednim wejściem do szkoły, zgodnie z wcześniej przesłanym harmonogramem. Proszę nie przychodzić przed czasem.

5. Przy wchodzeniu do szkoły proszę przestrzegać wytycznych, przekazywanych przez nauczycieli dyżurujących.

6. Osoby chore lub przebywające na kwarantannie nie mogą przystąpić do egzaminu i muszą niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze szkołą.

7. Przy wchodzeniu do sali egzaminacyjnej proszę postępować zgonie z informacjami przekazywanymi przez nauczycieli z zespołu nadzorującego.

8. Po zakończeniu egzaminu proszę o niezwłoczne opuszczenie terenu szkoły. Osoby przystępujące w jednym dniu do dwóch egzaminów, mogą między egzaminami poczekać w Azylu - zachowując bezpieczną odległość od innych; należy mieć założoną maseczkę lub przyłbicę.

9. Pomimo, że podczas pisania egzaminu zdający mogą ściągnąć maseczkę, dla bezpieczeństwa, zalecam pozostać w założonej.

10. Można przystępować do egzaminów w rękawiczkach jednorazowych.


Bardzo proszę o punktualność i przestrzeganie wszystkich zasad - dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

 

Życzymy Wam połamania piór (długopisów - czarnych).

Dacie radę!

Bo kto, jeśli nie Wy!

 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia

Maciej Malinowski

 
Wykaz sal i wytyczne oraz harmonogram wejścia na maturę.
Wpisany przez MM   
poniedziałek, 01 czerwca 2020 08:35

Prosimy wszystkich maturzystów o dokładne zapoznanie się z wytycznymi oraz harmonogramem wejścia do szkoły podczas egzaminów. 

 

Aktualizacja linku

Link: >>>> Wytyczne i harmonogram wejść <<<<

 

Wykaz sal został przesłany przez dziennik elektroniczny. Absolwentów z ubiegłych lat prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły.

 

 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS MATURY
Wpisany przez MM   
poniedziałek, 25 maja 2020 15:49

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH

- sesja czerwcowa 2020 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Raciborzu, opracowane na podstawie wytycznych MEN i CKE, w związku

z pandemią COVID 19

 • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, plecaków, toreb, itp.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 • Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zdający, jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym.
 • Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. Zgłoszenie powinno być poparte zaświadczeniem lekarskim.
 • Zdający powinni unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 • W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, przy stanowisku ze słownikiem będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Przed skorzystaniem ze słownika należy zdezynfekować ręce.
 • Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały
  ich otwierać. Wyjątek stanowią:
 • egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD
 • sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
 • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
  z własnego długopisu.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły), który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości
  od innych osób.
 • Jeżeli zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie musi poinformować dyrektora szkoły oraz dostarczyć do 29 maja 2020 r. zaświadczenie, potwierdzające taką chorobę lub schorzenie. Jeżeli zdający nie poinformuje dyrektora szkoły i nie dostarczy zaświadczenia ww. objawy potraktowane będą jako niepokojące i zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Jeśli objawy pojawią się w trakcie egzaminu, zdający zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i poddany procedurom zgodnym z wytycznymi GIS i OKE.
 • Zdający powinni unikać tworzenia grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Należy zachować odległość ok. 2 m.
 • W zależności od  miejsca (sala) przystąpienia do egzaminu, będą wyznaczone odpowiednie miejsca, w których zdający będą mogli pozostawić swoje rzeczy na czas egzaminu. Informacja będzie przekazana w odpowiednim czasie.
 • W zależności od  miejsca (sala) przystąpienia do egzaminu, będą wyznaczone odpowiednie dla zdających wejścia na teren szkoły. Określony zostanie również czas wchodzenia do budynku. Informacja będzie przekazana w odpowiednim czasie.
 • Zdając, przebywający na kwarantannie w okresie maturalnym powinien poinformować niezwłocznie dyrektora szkoły. Osoby te nie mogą przystąpić do egzaminów. Po zakończeniu kwarantanny mogą przystąpić do matury w terminie dodatkowym.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie - aktualizacja wytycznych zostanie niezwłocznie przesłana za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz umieszczone na stronie szkoły.

 

Wszelkie dodatkowe informację można uzyskać kontaktując się ze szkołą.

Maciej Malinowski

Wicedyrektor II LO w Raciborzu

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 19

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Raciborzu jest
wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Użytkownicy

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny RaciborskieNiezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©