>>> Kłótnie kochanków umacniają ich miłość. <<<

2 lo logo

Informacje dla kandydatów 

do II Liceum Ogólnokształcącego,

które były omawiane na spotkaniu 9 maja br.

 

Szczegółowe informacje oraz prezentacja (spotkanie 9 maja 2019 r.)


Flaga Hiszpani

 

II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Hiszpanii
Wpisany przez AKA   
wtorek, 08 stycznia 2019 19:29

klub hiszpZespół Szkół Ogólnokształcących: I Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach ogłasza II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O HISZPANII.
REGULAMIN KONKURSU
I. Informacje ogólne:
1. Organizatorem II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjum oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
3. Językiem konkursu jest język polski.

II. Cele konkursu:

A. Podnoszenie poziomu wiedzy o Hiszpanii,
B. Rozwijanie zainteresowań językiem hiszpańskim,
C. Zapoznanie uczniów z kulturą, geografią i historią Hiszpanii,
D. Inspirowanie młodzieży do aktywności i dociekliwości poznawczej,
E. Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka hiszpańskiego i wiedzy ogólnej,
F. Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym,
G. Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród młodzieży,
H. Integracja młodzieży z województwa śląskiego.

III. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter wojewódzki.
2. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
4. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody rodziców na adres mailowy konkursu
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 15.03.2019 r.

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

1. Konkurs obejmuje zagadnienia związane z kulturą, geografią i historią Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem jej aktualnej sytuacji polityczno- ekonomiczno- kulturowej.
Tematyka zagadnień geograficznych:
A. Znajomość mapy Hiszpanii (podział na regiony, stolice regionów)
B. Znajomość mapy topograficznej największych miast Hiszpanii
Tematyka zagadnień historycznych:
A. Znajomość historii Hiszpanii od roku 1936 do czasów współczesnych
B. Znajomość historii regionu: Katalonii i Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Asturias (kluczowe momenty, najważniejsze postaci historyczne), począwszy od roku 1936 do czasów współczesnych
Tematyka zagadnień kulturowych:
A. Znajomość świąt obchodzonych w Hiszpanii i ich kontekstu kulturowego
B. Wiedza nt. roli języka w poszczególnych regionach Hiszpanii
Obowiązująca literatura:
1. Bernatowicz Maciej, Hiszpania. Fiesta jest dobra na wszystko, Warszawa: Muza, 2017
2. Lewis Norman, Odgłosy starego morza. W poszukiwaniu utraconej Hiszpanii, Wołowiec: Czarne, 2015.
Blogi i strony internetowe:
1. hiszpanskinaluzie.pl
2. https://www.newsweek.pl/hiszpania

V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU

1. Konkurs jest dwuetapowy (I etap – pisemny, II etap- ustny)
2. Konkurs ma charakter indywidualny.
3.Pierwszy etap konkursu polega na wypełnieniu pisemnego testu (zadania otwarte, zamknięte, krzyżówka, itp.), który organizator prześle drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.
4. Do II etapu przechodzi 10 uczestników z największą liczbą punktów (w razie braku możliwości wyłonienia finałowej 10, zostanie rozegrana dogrywka).
5. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 15.03.2019 r. na adres mailowy konkursu:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Jeśli szkoła nie otrzyma potwierdzenia zgłoszenia, prosimy o kontakt.
4. Pierwszy etap (pisemny) konkursu odbędzie się 02.04.2019 r. o godz. 10:00 na terenie szkoły, z której zgłoszono uczniów (szczegóły przeprowadzenia konkursu zostaną przesłane wraz z formularzem konkursowym w dniu 01.04.2019). Wypełnione formularze konkursowe należy spakować do koperty i listem poleconym przesłać w tym samym dniu (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Mickiewicza 6-8, 41-400 Mysłowice z dopiskiem „Konkurs wiedzy o Hiszpanii”.
5. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję składającą się z nauczycielek języka hiszpańskiego, nauczyciela geografii i nauczycielki-bibliotekarki z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach.
6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej kosciuszko.pl do 09.04.2019 r. Informacja o zakwalifikowaniu się do etapu ustnego zostanie również przesłana drogą mailową.
7. Drugi etap (ustny) odbędzie się 16.04.2019 o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach, ul. A. Mickiewicza 6-8.
8. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 16.04.2019 r w Zespole Szkół Ogólnokształcącychi, ul. Mickiewicza 6-8, 41-00 Mysłowice.

VII. NAGRODY

1. Nagradzane są miejsca I-III, niezależnie od kategorii wiekowej.
2. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.
3. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.


 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Raciborzu jest
wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Patroni konkursu

 

 

Powiat raciborski

WspółorganizatorHiszpańska ambasadaPowiat raciborskiUŚ Wydział FilologicznyNasz RacibórzRadio Vanessa FMRaciborek

 

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter
II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©