>>> Kochać możemy tylko to, czego nie posiadamy w całości. <<<

2 lo logo

Informacje dla kandydatów 

do II Liceum Ogólnokształcącego,

które były omawiane na spotkaniu 9 maja br.

 

Szczegółowe informacje oraz prezentacja (spotkanie 9 maja 2019 r.)


Akademia Młodych Biologów „Lykeion”-rekrutacja
Wpisany przez AKA   
czwartek, 24 maja 2018 16:38

biologiaInformujemy o projekcie edukacyjnym pt. Akademia Młodych Biologów „Lykeion”, realizowanym w Pracowni Biologii i Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach  przy współpracy organizacyjnej ze Stowarzyszeniem Ekologicznym „Głos Natury”. Opiekę merytoryczną nad projektem, sprawują pracownicy naukowi  WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO.

Projekt powstał  w roku szkolnym 2008/2009 w trosce o rozwój naukowy młodzieży wybitnie uzdolnionej w dziedzinach nauk biologicznych oraz wiążącej swoją przyszłość z biologią lub naukami pokrewnymi.

Program Akademii Młodych Biologów "Lykeion" jest dwustopniowy i realizowany w ciągu dwóch lat szkolnych. Nabór na I stopień rozpoczyna się w kwietniu/maju każdego roku i obejmuje uczniów z klas III szkół gimnazjalnych, którzy rozpoczną uczestnictwo  w Akademii od września, jako uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Adresaci projektu:
- młodzież gimnazjalna/licealna, wykazująca ponadprzeciętną wiedzę oraz chęć rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie biologii.

Cele projektu:
1. rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów, szczególnie w kierunku interdyscyplinarnym, pokazanie szerszego spojrzenia na nauki przyrodnicze;
2. pogłębianie wiedzy biologicznej uczniów z naciskiem na najnowsze odkrycia z zakresu biologii (szczególnie biologii molekularnej, medycyny) oraz nauk pokrewnych;
3. rozwijanie umiejętności badawczych, samokształcenia, skutecznego zdobywania informacji, prawidłowego rozumienia i wyciągania wniosków w oparciu o literaturę naukową i popularnonaukową;
4. pomaganie uczniom w przygotowaniach do olimpiady, matury i wybraniu kierunku studiów.

Uczniowie ubiegający się o udział w Projekcie Akademii Młodych Biologów „Lykeion” muszą zostać zgłoszeni przez nauczyciela biologii ze swojej szkoły.


Rekrutacji do Akademii Młodych Biologów „Lykeion”  będzie odbywać się ONLINE, w następujących terminach:

1. Dla uczniów kontynuujących uczestnictwo w Pracowni Biologii – 28.05.18 r. – 3.06.18 r.
2. Dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do Pracowni Biologii – 4.06.18 r. – 15.06.18 r.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji ONLINE będą dostępne na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Katowicach od 28 maja.

Więcej >>>>

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Raciborzu jest
wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny RaciborskieNiezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©