>>> Bezmyślność zabija.Innych. <<<
Zbieraj baterie – ogólnopolski program edukacyjny dla szkół
Wpisany przez MM   
środa, 16 czerwca 2021 06:32


BATERIE


Jeżeli macie zużyte baterie – wrzućcie je do pojemników ustawionych w szkole.

Społeczeństwo polskie w zdecydowanej większości jest świadome konieczności racjonalnej gospodarki odpadami Kraje europejskie zobligowane zostały do przygotowania odpowiednich programów gospodarowania bateriami i akumulatorami. Celem ich powinno być między innymi - ograniczanie zapotrzebowania na baterie i akumulatory, będące urządzeniami przyczyniającymi się do przyspieszania wyczerpywania się zasobów naturalnych i bardzo niedogodnymi z punktu widzenia gospodarki odpadami (toksycznych komponentów) - doprowadzenie do zmniejszenia zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach, promocje prac dotyczących metod odzysku.

Szkolna społeczność wpisuje się w ten program, od lat zbierając zużyte baterie. Zebrane baterie czekają na odbiór.

Dlaczego baterie są niebezpieczne?

W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne. Substancje te mogą wydostać się na zewnątrz z baterii wyrzuconych do śmietnika lub porzuconych ma łonie przyrody i zanieczyścić środowisko przenikając z deszczem do gleby i wód gruntowych, tym samym stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Co się dzieje ze zużytymi bateriami?

Zużyte baterie są sortowane np.: na baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe i pozostałe. Następnie są kruszone, mielone oraz magnetycznie rozdzielane na odpowiednie frakcje materiałowe (papier, tworzywa sztuczne, metale, stal itp.) po czym przetwarzane i poddawane recyklingowi.

Znak przekreślonego kontenera na śmieci zamieszczony na wszystkich bateriach i akumulatorach symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami.

 

przekreślony kontener

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 227. miejscu
w Rankingu Liceów i Techników
PERSPEKTYWY 2020

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

drugieloraciborz@poczta.onet.pl

sekretariat@2loraciborz.pl

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny Raciborskie 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©