>>> ycie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa. <<<

baner 2022 2023

Równi i równiejsi?
Wpisany przez MM   
wtorek, 27 marca 2012 17:30

Justyna Jóźwin

Równi i równiejsi?

        Stypendium. To słowo kojarzy się z rozwojem, wsparciem, możliwościami. Niektórym daje szansę na lepsze jutro, pozwala na poprawę sytuacji materialnej. Innym umożliwia realizację marzeń lub rozwój zainteresowań. Niezależnie od motywów ubiegania się o stypendium, osoba składająca wniosek zawsze żywi nadzieję, że uzyskanie tego rodzaju pomocy będzie miało pozytywny wpływ na jej dalsze życie.

        Istnieją różne rodzaje stypendiów, od socjalnych po naukowe czy artystyczne. Zasady ich przyznawania są regularnie modyfikowane. Co roku wiele osób wypełnia wnioski, składa wymagane dokumenty i z nadzieją czeka na decyzję komisji. Czasem okazuje się jednak, że jeden mały drobiazg przekreśla czyjąś szansę, mimo że teoretycznie spełniała ona wszystkie wymagania. Odniosę się do sytuacji w naszym regionie. Od lat słyszymy o tym, jak szkoły i władze miasta starają się wspierać osoby mające trudną sytuację finansową oraz te wybitnie uzdolnione lub posiadające ciekawe, oryginalne zainteresowania. Słyszy się też o tym, jak ważna jest pomoc w wyrównywaniu szans mieszkańców wsi z możliwościami osób zamieszkujących większe miasta. Okazuje się jednak, że rzeczywistość odbiega od tych wszystkich haseł. Dla wyjaśnienia przedstawię hipotetyczną sytuację.
         Do liceum w Raciborzu uczęszcza dwóch uczniów: uczeń A i uczeń B. Uczeń A spełnia wszystkie kryteria uzyskania stypendium: odpowiednia średnia, zainteresowania, odpowiedni dochód w gospodarstwie domowym. Po złożeniu wniosku stypendium zostaje mu przyznane. Teraz przyjrzyjmy się uczniowi B. Ta osoba jest w identycznej sytuacji co uczeń A. Te same wyniki w szkole, dochody rodziny i zainteresowania. Kompletuje on wymagane dokumenty, wypełnia wniosek i nagle dowiaduje się, że jemu się stypendium nie należy. Jaka jest różnica między uczniem A i B? Otóż, uczeń A jest mieszkańcem miasta Racibórz i uczęszcza do liceum w tym mieście. Natomiast uczeń B, kilka lat wcześniej wyprowadził się z rodziną z Raciborza na wieś należącą jednak do powiatu raciborskiego. Po porównaniu ich sytuacji powstaje pytanie: Czy mieszkaniec powiatu raciborskiego będący uczniem szkoły w Raciborzu nie zasługuje na takie same szanse jak uczeń mieszkający w tym mieście? A jeżeli nie zasługuje, to dlaczego i kto o tym zdecydował?
        Można stwierdzić, że uczeń B, mieszkający od jakiegoś czasu na wsi może przecież zwrócić się o stypendium do urzędu gminy. Niestety, prawda jest taka, że w gminie rodzice tego ucznia dowiedzą się tylko, że tam stypendiów się nie przyznaje i nikt o takiej możliwości nic nie wie. I po raz kolejny okazuje się, że uczeń B został postawiony w sytuacji bez wyjścia, bo jak tu walczyć z przepisami. Nie wiadomo do kogo i gdzie się zwrócić, bo nikt nie potrafi wyjaśnić, gdzie tu sprawiedliwość i równe szanse dla wszystkich.  
        Okazuje się, że jedynym wyjściem dla uczniów będących w takiej sytuacji jak uczeń B jest przyjęcie do wiadomości gorzkiej prawdy i ukończenie liceum bez pomocy stypendialnej (oczywiście jeżeli sytuacja materialna nie uniemożliwia im tego całkowicie). Nadzieją takich uczniów jest upór, ambicja i nadzieja, że jeżeli pójdą na studia, będą mieli więcej możliwości na uzyskanie pomocy stypendialnej. Wówczas może łatwiej im będzie się kształcić. Bez względu na to skąd pochodzą i gdzie mieszkają.


                                                              (Justyna Jóźwin, kl.III h) 

 

Srebrna Szkoła 2021

2022-liceum-srebro

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 314 miejscu
w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
PERSPEKTYWY 2022

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57

sekretariat@2loraciborz.pl

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny Raciborskie 

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, 2009 ©