>>> Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się to przytrafiło. <<<

baner 17-18


„POSKROMIENIE SMOG’A”
Wpisany przez AKA   
poniedziałek, 09 kwietnia 2018 20:11

wykrzyknikRegulamin konkursu „POSKROMIENIE SMOG’A”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego. Zadanie uczestników polega na wykonaniu plakatu oraz wymyśleniu hasła zachęcającego do walki ze smogiem.

1. Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
2. Cele konkursu: zwrócenie uwagi na zwiększające się zanieczyszczenie powietrza i jego negatywne skutki dla środowiska i człowieka; pogłębienie świadomości ekologicznej na temat zagrożeń płynących z zanieczyszczenia powietrza - uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem najbliższego środowiska naturalnego; kształtowanie pozytywnych nawyków ekologicznych: wybieranie „czystych” środków transportu, zwracanie uwagi dorosłym na ten problem; rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.
3. Warunki uczestnictwa
a. rozmiar pracy: min. format A4 max. A3; technika wykonania pracy – dowolna (pracę można wykonać kredkami, pastelami, mazakami, markerami, akwarelami, farbami, węglem i in.; dopuszczalne są kolaże, wydzieranki; wyklejanki itp.).
b. każda praca powinna być podpisana na odwrocie w czytelny sposób;
c. prace należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową (w załączeniu do Regulaminu, dostępna do pobrania na stronie zpk.com.pl). Prace bez wymaganych danych osobowych i adresowych lub z nieczytelnymi danymi nie będą oceniane.
d. liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna; oceniane będą tylko prace indywidualne; prace grupowe nie zostaną dopuszczone do konkursu; jeden uczestnik może wykonać dowolną ilość prac.
e. prace należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, Kalina, Rudy, Smoleń, Żywiec – adresy dostępne na stronie internetowej: zpk.com.pl) w terminie do 30 maja 2018 r.
4. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły do której uczęszcza w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych na wystawach, pokazach organizowanych przez ZPKWŚ, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym, m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie prac poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.
5. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
6. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zpk.com.pl
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2018 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
9. Kryteria oceny prac: pomysłowość i kreatywność, zgodność z tematyką, staranność wykonania pracy, wrażenia ogólne, zgodność z regulaminem.
10. Udział w konkursie jest bezpłatny.
11. Informacje o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach otrzymują jedynie finaliści konkursu; dyplomy i podziękowania otrzymują jedynie osoby nagrodzone i ich opiekunowie (treść podziękowań ustala organizator).
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Będzinie (ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin) w Dziale Edukacji Ekologicznej: tel. 32 267 44 82 wew. 30 lub 32;
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.zpk.coml.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Raciborzu jest
wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny RaciborskieNiezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©