>>> Jeśli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać. <<<
Wyrównywanie szans edukacyjnych - EFS
poniedziałek, 10 września 2012 10:30

logo unia

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WND –
POKL.09.01.01-24-052/12 “Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych<br > uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu”


 

K O M U N I K A T

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu poszukuje kandydatów na stanowiska:

 • koordynator/ka projektu;
 • obsługa merytoryczna projektu

w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.  “Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu”.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r.

Do zadań zleceniobiorcy/zleceniobiorców należeć będzie m.in:

 • Koordynator/ka projektu:
  1. kierowanie pracą zespołu projektowego;
  2. merytoryczny nadzór nad realizacją projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz budżetem projektu;
  3. gromadzenie i analizowanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu;
  4. sprawozdawczość wobec Instytucji Pośredniczącej;
  5. sporządzanie, sprawdzanie oraz zatwierdzanie wniosków o płatność w części merytorycznej;
  6. kontakty z Instytucją Pośredniczącą;
  7. współpraca z członkami zespołu;
  8. monitoring i ewaluacja poziomu założonych wskaźników w projekcie;
  9. zapewnienie jakości i terminowości wykonywanych zadań.
 • Osoba do obsługi merytorycznej projektu:
  1. przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu;
  2. współpraca z członkami zespołu projektowego;
  3. monitoring i ewaluacja poziomu założonych wskaźników w projekcie;
  4. przeprowadzenie promocji projektu;
  5. zapewnienie jakości i terminowości wykonywanych zadań.

Warunki udziału w postępowaniu:

Koordynator/ka projektu:

 • niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. doświadczenie na stanowisku koordynatora/kierownika projektu przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE - min 1 rok;
  3. znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  4. biegła obsługa komputera;
 • mile widziane:
  1. doświadczenie w koordynowaniu projektów realizowanych w ramach podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Osoba do obsługi merytorycznej projektu:

 • niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  3. biegła obsługa komputera;
 • mile widziane:
  1. doświadczenie w realizacji projektów realizowanych w ramach podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niezbędne dokumenty:

Kryteria oceny:

 • cena – 100%.

Forma zatrudnienia:

 • umowa – zlecenie

Termin realizacji umowy:

 • koordynator/ka projektu: wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r., przez 10 miesięcy,
 • osoba do obsługi merytorycznej projektu: wrzesień 2012 r. - czerwiec 2013 r. przez 6 miesięcy (w tym w 2012 r.: wrzesień, październik, listopad; w 2013 r.: luty, kwiecień, czerwiec).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne stanowiska.

Zamawiający informuje, iż potrąci z kwoty brutto oferenta należne składki i podatki w tym również, jeżeli występują, pochodne Zamawiającego.

Oferty wykonawców nie spełniających warunków zostaną odrzucone.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu pod nr telefonu 32 415-56-57 - p. Herbert Dengel.

Oferty należy składać bezpośrednio w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 47-400 Racibórz lub e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 18.09.2012 r. włącznie. W temacie maila proszę wpisać: oferta nabór personelu projektu.

 
 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 227. miejscu
w Rankingu Liceów i Techników
PERSPEKTYWY 2020

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

drugieloraciborz@poczta.onet.pl

sekretariat@2loraciborz.pl

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny Raciborskie 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©