>>> Jeżeli światło jest pierwszą miłością życia, czyż miłość nie jest pierwszym światłem serca?. <<<
Rok szkolny 2009/10
Nasza Pani Profesor !
Wpisany przez MM   
poniedziałek, 05 lipca 2010 21:03
b_bak22 czerwca 2010 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej obradowała Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty, która po raz trzeci przyznała nominację dla dziesięciu nauczycieli z całego kraju. Wśród nominowanych do tytułu znalazła się Pani Bogumiła Bąk dobrze wszystkim znana nauczycielka biologii w naszej szkole oraz zdobywczyni tytułu Nauczyciel Roku 2003 w ogólnopolskim konkursie MEN i Głosu Nauczycielskiego. Podczas uroczystości Wojewódzkiego Zakończenia Roku Szkolnego, która w tym roku miała miejsce w SP 13 w Raciborzu, Śląski Kurator Oświaty Pan Stanisław Faber, poinformował obecnych, że Pani Bogumiła Bąk otrzymała tytuł Honorowego Profesora Oświaty.
Więcej…
 
Honorowy Profesor Oświaty
Wpisany przez MM   
wtorek, 25 maja 2010 16:31
Śląski Kurator Oświaty, działając na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), uwzględniając dorobek zawodowy i szczególne osiągnięcia kandydatów związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, złożył do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla 5 nauczycieli z województwa śląskiego. Miło nam zakomunikować, że wśród nominowanych znajduje się Pani Bogumiła Bąk - nauczycielka biologii w naszym Liceum, zdobywczyni tytułu Nauczyciel Roku 2003.
Więcej…
 
Ważne informacje
Wpisany przez MM   
wtorek, 18 maja 2010 10:09
WAŻNE INFORMACJE
Mimo sytuacji powodziowej w części Raciborza, zajęcia w II LO na ul. Wyszyńskiego 3 odbywają się zgodnie z planem. Oczywiście uczniowie mieszkający na terenach zagrożonych powinni kategorycznie poddać się zaleceniom odpowiednich służb i w razie potrzeby pozostać w domach.
Dyrekcja szkoły ma nadzieję, że również pisemne egzaminy maturalne (język francuski – 19.05. br., fizyka i filozofia – 20.05.br.) odbędą się zgodnie z planem, jeśli tylko do szkoły dotrą arkusze egzaminacyjne. Jeśli któryś z egzaminów nie mógłby się odbyć lub zdający nie mogliby dotrzeć na egzamin, ustalony zostanie nowy termin egzaminu.
Także dla zdających, którzy nie mogą przybyć na egzaminy ustne (język niemiecki, francuski, angielski, polski), dyrektor szkoły ustali nowy termin, najbliższy z możliwych.
O jakichkolwiek zmianach w przebiegu egzaminów szkoła poinformuje zdających na swojej stronie internetowej i – w miarę możliwości – telefonicznie.

Dyrektor szkoły
Herbert Dengel
 


Srebrna Szkoła 2021

2022-liceum-srebro

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 314 miejscu
w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
PERSPEKTYWY 2022

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57

sekretariat@2loraciborz.pl

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny Raciborskie 

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, 2009 ©