>>> Miłość jest córką wiedzy. Im głębsze poznanie, tym gorętsze ukochanie. <<<

2 lo logo

Informacje dla kandydatów 

do II Liceum Ogólnokształcącego,

które były omawiane na spotkaniu 9 maja br.

 

Szczegółowe informacje


Honorowy Profesor Oświaty
Wpisany przez AKA   
wtorek, 25 maja 2010 16:31
Śląski Kurator Oświaty, działając na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), uwzględniając dorobek zawodowy i szczególne osiągnięcia kandydatów związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, złożył do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla 5 nauczycieli z województwa śląskiego. Miło nam zakomunikować, że wśród nominowanych znajduje się Pani Bogumiła Bąk - nauczycielka biologii w naszym Liceum, zdobywczyni tytułu Nauczyciel Roku 2003.
Zgodnie z §7 ww. rozporządzenia Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty w terminie do dnia 1 lipca każdego roku przedstawia, po przeprowadzeniu oceny spełnienia przez kandydatów wymagań określonych §6 ww. rozporządzenia, ministrowi właściwemu do spraw oświaty wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty.
 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Raciborzu jest
wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny RaciborskieNiezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©