>>> Nauka bez religii jest kulawa, religia bez nauki ślepa. <<<
Bilet miesięczny za wyniki w nauce
Wpisany przez AKA   
wtorek, 08 kwietnia 2014 16:47

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 8 kwietnia br. szkolna Komisja przyznała 3 stypendia naszym uczniom dojeżdżającym do szkoły spoza terenu administracyjnego miasta Racibórz. Stypendia ufundowała Rada Rodziców. Będą one wypłacane za II semestr nauki roku szkolnego 2013/2014 (od lutego do czerwca) w kwocie równej wartości biletu miesięcznego każdego stypendysty. Łączna ich kwota dla wszystkich stypendystów wyniesie 1633,75 zł.

Do komisji stypendialnej wpłynęło 6 wniosków uczniów, którzy za I semestr bieżącego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,3. Wg Regulaminu stypendia przyznano w kolejności tym uczniom, którzy w grupie wnioskodawców wykazali się najmniejszymi dochodami na osobę w rodzinie.
Pracami Komisji kieruje przewodniczący Rady Rodziców, a w jej skład wchodzą ponadto: przewodniczący szkolnego Zespołu Wychowawczego, pedagog szkolny, przedstawiciel Rady Samorządu Uczniowskiego.

W przyszłym roku szkolnym będą obowiązywać identyczne zasady przyznawania stypendium „Bilet miesięczny za wyniki w nauce”.
Regulamin stypendium od 13 marca br. widnieje na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie i na naszej stronie internetowej.

 

Brązowa Szkoła 2018

brazowe liceum 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Raciborzu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2018
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny RaciborskieNiezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©