>>> Miłość jest córką wiedzy. Im głębsze poznanie, tym gorętsze ukochanie. <<<

2 lo logo

Informacje dla kandydatów 

do II Liceum Ogólnokształcącego,

które były omawiane na spotkaniu 9 maja br.

 

Szczegółowe informacje


Bilet miesięczny za wyniki w nauce
Wpisany przez AKA   
wtorek, 08 kwietnia 2014 16:47

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 8 kwietnia br. szkolna Komisja przyznała 3 stypendia naszym uczniom dojeżdżającym do szkoły spoza terenu administracyjnego miasta Racibórz. Stypendia ufundowała Rada Rodziców. Będą one wypłacane za II semestr nauki roku szkolnego 2013/2014 (od lutego do czerwca) w kwocie równej wartości biletu miesięcznego każdego stypendysty. Łączna ich kwota dla wszystkich stypendystów wyniesie 1633,75 zł.

Do komisji stypendialnej wpłynęło 6 wniosków uczniów, którzy za I semestr bieżącego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,3. Wg Regulaminu stypendia przyznano w kolejności tym uczniom, którzy w grupie wnioskodawców wykazali się najmniejszymi dochodami na osobę w rodzinie.
Pracami Komisji kieruje przewodniczący Rady Rodziców, a w jej skład wchodzą ponadto: przewodniczący szkolnego Zespołu Wychowawczego, pedagog szkolny, przedstawiciel Rady Samorządu Uczniowskiego.

W przyszłym roku szkolnym będą obowiązywać identyczne zasady przyznawania stypendium „Bilet miesięczny za wyniki w nauce”.
Regulamin stypendium od 13 marca br. widnieje na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie i na naszej stronie internetowej.

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Raciborzu jest
wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Raciborskie strony

 

Powiat Raciborski



Racibórz



Nasz Racibórz



Racibórz



Nowiny Raciborskie



Niezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©