>>> Bezmyślność zabija.Innych. <<<
Wyprawka szkolna 2014
Wpisany przez AKA   
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 08:07

wykrzyknikNa stronie MEN jest informacja o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych. Rządowy program “Wyprawka szkolna 2014” obejmuje uczniów klasy drugiej, trzeciej i szóstej szkoły podstawowej oraz trzeciej szkół ponadgimnazjalnych.

Kryterium dochodowe uprawniające do dofinansowanie wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie. Uczniowie niepełnosprawni otrzymują dofinansowanie bez względu na sytuację materialną rodziny. Oprócz uczniów niepełnosprawnych, którym przysługiwało dofinansowanie w latach ubiegłych (słabowidzących, niesłyszących,z upośledzeniem umysłowym ) w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tj. uczniowie: słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Kwoty dofinansowania są zróżnicowane od 175 do 770 zł i zależą od klasy, typu szkoły czy stopnia upośledzenia ucznia. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmować dyrektorzy szkół. Termin składania wniosków zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz.


PDFWyprawka w 2014 r.

PDFWyprawka - wniosek

 

Brązowa Szkoła 2018

brazowe liceum 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Raciborzu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2018
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 18-19

Karta Szkolna

 

karta szkolna

BZWBK SANTANDER logo

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny RaciborskieNiezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©