>>> Szlachta wkłada jedwabie by nurzać się w błocie. <<<
Zasady i terminy rekrutacji
Wpisany przez MaR   
czwartek, 28 lutego 2019 00:00


Szczegółowe terminy rekrutacji

 1. od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. - składanie wniosków do wybranych szkół.
 2. od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie poprzez dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. - uzupełnienie wiosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 4. 12 sierpnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 5. od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
 6. 19 sierpnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Sposób przeprowadzenia naboru absolwentów szkół podstawowych:


 1. Każdy kandydat samodzielnie rejestruje się w systemie zakładając konto. Rejestracji można dokonać w szkole, w domu lub w sekretariacie II LO.
 2. Po założeniu konta kandydat dokonuje wyboru szkoły i oddziału za pośrednictwem Internetu.
  Szczególną uwagę należy zwrócić na preferencje, tzn. kolejność wyboru klas i szkół.
 3. Kandydat wypełnia wniosek (podanie) i po wydrukowaniu dostarcza go do sekretariatu szkoły.
 4. Szkoła weryfikuje elektroniczne dane osobowe kandydata oraz listę preferencji, na podstawie otrzymanych dokumentów.
 5. Kandydat za pośrednictwem Internetu, wprowadza do systemu indywidualne oceny ze świadectwa ukończenia szkoły, wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej i osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.
  Zaliczane będą tylko osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej.
 6. Kandydat dostarcza do szkoły świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 7. Szkoła dokonuje weryfikacji wprowadzonych przez kandydata danych do systemu w oparciu o dostarczone dokumenty.
 8. Szkoła ogłasza wyniki przeprowadzonej rekrutacji i listę kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych (tablica ogłoszeń w szkole i konto użytkownika w Internecie).
 9. Rodzic kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
 10. Szkoła ogłasza listę uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych oraz ewentualnie listę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach (tablica ogłoszeń w szkole i konto użytkownika w Internecie).

 

Aktualizacja: 20 maja 2020 r.

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Raciborzu jest
wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny RaciborskieNiezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©