>>> Nauka bez religii jest kulawa, religia bez nauki ślepa. <<<
Zasady i terminy rekrutacji
Wpisany przez MaR   
wtorek, 20 marca 2018 00:00

Sposób przeprowadzenia naboru:

 1. Każdy kandydat samodzielnie rejestruje się w systemie zakładając konto. Rejestracji można dokonać w szkole, w domu lub w sekretariacie II LO.
 2. Po założeniu konta kandydat dokonuje wyboru szkoły i oddziału za pośrednictwem Internetu.
  Szczególną uwagę należy zwrócić na preferencje tzn. kolejność wyboru klas i szkół.
 3. Kandydat wypełnia wniosek (podanie) i po wydrukowaniu dostarcza go do sekretariatu szkoły.
 4. Szkoła weryfikuje elektroniczne dane osobowe kandydata oraz listę preferencji na podstawie otrzymanych dokumentów.
 5. Kandydat za pośrednictwem Internetu wprowadza do systemu indywidualne oceny ze świadectwa gimnazjalnego, wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.
  Zaliczane będą tylko osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. Kandydat dostarcza do szkoły świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 7. Szkoła dokonuje weryfikacji wprowadzonych przez kandydata danych do systemu w oparciu o dostarczone dokumenty.
 8. Szkoła ogłasza w Internecie wyniki przeprowadzonej rekrutacji i listę kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych.
 9. Kandydat umieszczony na tej liście potwierdza wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 10. Szkoła ogłasza w Internecie listę uczniów przyjętych i nieprzyjetych do klas pierwszych oraz ewentualnie listę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach.


Szczegółowe terminy rekrutacji zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

 1. od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. - składanie wniosków do wybranych szkół.
 2. od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.  - uzupełnienie wniosku o przyjęcie poprzez dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. 6 lipca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
 4. od 6 lipca 2018 r. do 12 lipca 2018 r. - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 5. 13 lipca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 6. od 13 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, zgodnie z harmonogramem zawartym w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Aktualizacja: 22 marca 2018 r.

 

Brązowa Szkoła 2018

brazowe liceum 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Raciborzu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2018
i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny RaciborskieNiezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©