>>> Kochać możemy tylko to, czego nie posiadamy w całości. <<<

2 lo logo

Informacje dla kandydatów 

do II Liceum Ogólnokształcącego,

które były omawiane na spotkaniu 9 maja br.

 

Szczegółowe informacje oraz prezentacja (spotkanie 9 maja 2019 r.)


Herbert Dengel
Wpisany przez MaR   
poniedziałek, 16 lipca 2018 08:52

Herbert29 czerwca 2018 r. w wieku 60 lat zmarł Herbert Dengel, polonista, doradca metodyczny i dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego.

Herbert Dengel urodził się 2 grudnia 1957 r. w Polskiej Cerekwi. W 1977 roku rozpoczął studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Filologii w Sosnowcu w zakresie filologii polskiej - specjalność nauczycielska. Studia ukończył w 1982 roku.
Pracę w zawodzie nauczyciela i wychowawcy rozpoczął w 1982 r. w Szkole Podstawowej w Bobrownikach. W latach 1983 - 1986 pracował w Zbiorczej Szkole Gminnej w Krzanowicach. Od 1 września 1986 roku rozpoczął pracę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, a w latach 2009 - 2016 pełnił funkcję dyrektora szkoły. Z przyczyn zdrowotnych przeszedł na rentę w 2016 roku.

Herbert Dengel pracował także w innych raciborskich placówkach oświatowych w tym m.in. w Zespole Szkół Mechanicznych oraz Zespole Szkół Budowlanych. W latach 1993 - 2009 pełnił obowiązki nauczyciela doradcy metodycznego języka polskiego na terenie powiatu raciborskiego. Był organizatorem i przez wiele lat koordynatorem Punktu Konsultacyjnego Doradztwa Metodycznego w Raciborzu. Był twórcą i redaktorem naczelnym (od 2001 r.) rocznika Zeszytów Naukowo-Literackich II LO w Raciborzu. Sprawował opiekę nad studentami - praktykantami wyższych uczelni. Uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego. Przewodniczył komisjom w licznych konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Herbert Dengel był egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej, autorem zadań egzaminacyjnych pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz wieloletnim przewodniczącym zespołu egzaminatorów powołanych do sprawdzania prac uczniów po egzaminie maturalnym z języka polskiego.

Herbert Dengel był wybitnym dydaktykiem i wychowawcą. Jego uczniowie byli laureatami i finalistami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Startowali z powodzeniem w licznych ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych konkursach literackich, ortograficznych i recytatorskich.
Został odznaczony Medalem KEN (2003) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005).
W 2006 r. otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, a w 2002 r. Śląskiego Kuratora Oświaty. W latach 2007, 2014 i 2016 był wyróżniany nagrodami Starosty Raciborskiego.

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Raciborzu jest
wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
i Techników PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

e-mail

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Aplikacja II LO

android II LO

Rozszerzenia

rozszerzenia 19-20

Karta Szkolna

 

karta szkolna

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny RaciborskieNiezależny Portal Raciborski

 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©