>>> Jeśli mówisz prawdę, nie musisz niczego pamiętać. <<<
Prof. dr hab. inż. SŁAWOMIR NEFFE
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 stycznia 2016 19:20

Prof. dr hab. inż. SŁAWOMIR NEFFE
Matura w II LO im. A. Mickiewicza w Raciborzu – 1967

 

S NeffeUr. w 1949 r. w Raciborzu. Ukończył chemię na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1973). W WAT pracuje od 1973 r. jako żołnierz zawodowy, a od 2002 r. jako cywilny nauczyciel akademicki. Tam też uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (1978), habilitował się (1989) i został profesorem nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej (2004). Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego (od 2004), Kierownika Zakładu Radiometrii i Monitoringu Skażeń w Instytucie Chemii Wydziału Nowych Technologii i Chemii tejże Uczelni (od 2007). Wcześniej był m. in. Kierownikiem Zakładu Chemii, Szefem Instytutu Chemii i Obrony Przeciwchemicznej. Aktywnie pracował w krajowych i międzynarodowych komitetach naukowych i organizacjach:

  • Członek Panelu Technologii Bezpieczeństwa Komitetu Naukowego NATO (Advisory Panel of the Security-Related Civil Science & Technology) (2001 – 2003);
  • Inspektor Międzynarodowej Komisji Monitoringu i Weryfikacji Broni Chemicznej w Iraku – UNMOVIC (2002/2003);
  • Członek Panelu Chemia, Biologia i Fizyka Komitetu Naukowego NATO (2004 – 2006);
  • Członek Rady Naukowo-Programowej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (od 2011);
  • Członek trzech kadencji Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu oraz trzech kadencji Rady naukowej Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;
  • Przewodniczący podgrupy roboczej NATO LG7, SIBCRA - Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Warfare Agents (Bruksela, 2001 – 2003);
  • Członek Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (od 2012);
  • Organizator i prowadzący Specjalistycznego Kursu NATO w Polsce na temat: "Identyfikacja i Neutralizacja Chemicznych Improwizowanych Ładunków Wybuchowych" z udziałem 25 zagranicznych uczestników (2014);
  • Wielokrotny recenzent Projektów Naukowych i Rozwojowych Europejskiej Agencji Obrony – EDA (2011 – 2013).

Jego dorobek naukowy obejmuje ok. 70 oryginalnych prac naukowych, 5 patentów polskich i zgłoszeń patentowych; 5 prac o charakterze monograficznym oraz kilkadziesiąt referatów, komunikatów konferencyjnych, sprawozdań z prac badawczych i badawczo-wdrożeniowych. Prace naukowe publikował w czasopismach międzynarodowych, takich jak: Carbon, Journal of Thermal Analysis, Electrochimica Acta, Journal of Chromatography i innych, oraz krajowych, np. Analytical Chemistry, Chemia Stosowana, Przemysł Chemiczny, Biuletyn WAT. W latach 1990-2014 kierował 24 pracami badawczymi i badawczo-wdrożeniowymi, w tym projektami międzynarodowymi. Wiele z opracowanych przez niego lub pod jego kierunkiem rozwiązań naukowych znalazło zastosowanie praktyczne. Do najważniejszych należy zaliczyć opracowanie elektrochemicznej metody aktywacji powierzchni włókien węglowych, opracowanie i wdrożenie do techniki wojskowej nowego sorbentu węglowego o właściwościach bakteriobójczych do oczyszczania wody pitnej, opracowanie przemysłowej metody utylizacji adamsytu i inne. Otrzymał odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1992), Medal Edukacji Narodowej, Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (1991), Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1994), Złotą Odznakę Ministra Środowiska „Zasłużony dla Ochrony Środowiska” (1994); oraz liczne nagrody resortowe i uczelniane.

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 227. miejscu
w Rankingu Liceów i Techników
PERSPEKTYWY 2020

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

drugieloraciborz@poczta.onet.pl

sekretariat@2loraciborz.pl

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter
II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©