>>> Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się to przytrafiło. <<<
Historia szkoły
poniedziałek, 15 marca 2010 12:14
1927-28 Budowa szkoły i sali gimnastycznej przy ul. Dworskiej 3.
1928 Otwarcie Szkoły Powszechnej im. dr. Alfonsa Proskego.
5.09.1945 Początki szkolnictwa średniego, ogólnokształcącego w Raciborzu.
1.09.1948 Powołanie Ogólnokształcącej Szkoły Żeńskiej Stopnia Podstawowego
i Licealnego
(w budynku przy ul. Stalina 8 - obecnie ul. Wojska Polskiego).
21.05.1951 Pierwszy egzamin dojrzałości w Liceum Żeńskim.
27.06.1955 Przeniesienie szkoły do budynku na ul. Dworskiej 3.
1.09.1957 Powołanie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego nr 6.
23.06.1963 Nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza.
Ufundowanie sztandaru przez Komitet Rodzicielski. Zjazd Absolwentów Szkoły.
1.01.1967 Powołanie II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Raciborzu
1971 - 73 Remont kapitalny budynku (szkoła mieściła się w Studium Nauczycielskim na ul. Słowackiego).
1.09.1974 Utworzenie klas sportowych o profilu lekkoatletycznym.
1978 Przeniesienie klas sportowych do SMS na ul. Kozielskiej.
1992 Rozpoczęcie współpracy z Mendelowo Gimnazjum w Opawie (Czechy).
07/08.1997 Wielka powódź w Raciborzu, sala gimnastyczna została zmieniona w magazyn zaopatrzenia dla służb ratowniczych i darów dla powodzian.
19.12.1997 Ufundowanie przez Komitet Rodzicielski nowego sztandaru dla szkoły
06.1998 Rozpoczęcie współpracy partnerskiej z Caspar Vischer Gimnazjum w Kulmbach (Niemcy).
17.10.1998 Jubileuszowy Zjazd Absolwentów z okazji 50 - lecia Szkoły.
1999 Rozpoczęcie współpracy partnerskiej z Gimnazjum Św. Władysława w Budapeszcie (Węgry).
24.05.2000 Zmiana nazwy ulicy:
część ul. Dworskiej została przemianowana na ul. Kard. S. Wyszyńskiego.
2001 Rozpoczęcie współpracy partnerskiej z Liceum Nr 1968 w Moskwie (Rosja).
2001 Pozyskanie pierwszej pracowni komputerowej z funduszy MEN.
Kolejne pozyskano w latach 2005 i 2008.
2001 Ukazał się pierwszy numer rocznika Zeszyty Naukowo Artystyczne II LO w Raciborzu (ISSN - 1643 - 465X), pod redakcją Herberta Dengela.
01.09.2004 Reorganizacja szkoły:
powołany został Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, w którego skład wchodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.
05.2005 Po raz pierwszy odbyła się tzw. Nowa Matura – na poziomach podstawowym i rozszerzonym.
2007 Instalacja monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku.
2002-2009 Przeprowadzono szereg remontów i inwestycji w obrębie budynków szkoły. M.in. wykonano renowację elewacji budynku głównego, modernizację kotłowni i instalacji CO, wymianę stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, docieplenie pokrycia dachu i części ścian, remont sali gimnastycznej z wymianą parkietu, instalacja monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 

Srebrna Szkoła 2021

2022-liceum-srebro

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 314 miejscu
w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
PERSPEKTYWY 2022

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57

sekretariat@2loraciborz.pl

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Lasy Państwowe

 

lasy

 

Przydatne strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz Racibórz

 

 

Nowiny Raciborskie 

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, 2009 ©