>>> Marzenie to niedzeila myśli. <<<
Informacja dla kandydatów
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 maja 2019 16:03

Szanowni Gimnazjaliści i Ósmoklasiści

   Rozpoczął się dla Was trudny okres, związany z konieczności wyboru dalszej drogi kształcenia. Mamy nadzieję, że nasza oferta spełni Wasze wymagania.
W dobie reformy edukacji każda szkoła boryka się z wieloma problemami. Na spotkaniu w dniu 9 maja dokładnie wyjaśniliśmy nasze obawy i niepokoje. Najpoważniejszym problemem będzie brak odpowiedniej liczby sal lekcyjnych, pracowni informatycznych i przedmiotowych. Spowoduje to konieczność wydłużenia pracy szkoły w ciągu każdego dnia oraz bardzo utrudni swobodny podział na grupy, a w szczególności na grupy międzyoddziałowe. Może dotyczyć to języków obcych oraz przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Należy także pamiętać, że bardzo istotnym elementem utworzenia jakiejkolwiek grupy jest jej liczebność. Jest to podyktowane możliwościami finansowymi szkoły.

W naszej szkole od wielu lat języki angielski (3h/tydzień), niemiecki (2h/tydzień) i hiszpański (2h/tydzień) cieszą się największą popularnością (około 85% młodzieży), a języki niemiecki (3h/tydzień), francuski i rosyjski były realizowane w formie grup międzyoddziałowych, skupiających uczniów ze wszystkich klas. W obecnych realiach stworzenie takiej grupy może okazać się niemożliwe. Jeżeli będzie odpowiednie zainteresowanie określonymi językami, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w obrębie klasy stworzyć grupę np. z języka francuskiego. Realizacja języków obcych w innej formie może okazać się technicznie niewykonalna.

   W przypadku przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym gimnazjaliści mają jeszcze prawie rok na podjęcie decyzji. Natomiast absolwenci szkół podstawowych muszą podjąć decyzję przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to znaczne utrudnienie dla uczniów i dla szkoły. Nie ma czasu na dodatkowe konsultacje, analizy i próby dopasowywania optymalnych rozwiązań. W tej sytuacji wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym musi być zaproponowany w formie alternatyw, aby szkoła mogła w przypadku niemożliwości utworzenia grupy z określonego przedmiotu dobrać uczniowi inny. Dodatkowym problemem w przypadku klas dla absolwentów szkół podstawowych jest podstawa programowa, która z niektórych przedmiotów, a w szczególności z przyrodniczych, wymusza określoną realizację poszczególnych zagadnień. Ostatnie interpretacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w sposób dosyć jednoznaczny określają filozofię realizacji tych przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Jednocześnie ukazały się pierwsze podręczniki i rozkłady materiału, dopuszczone przez MEN, które dodatkowo potwierdzają wcześniejsze interpretacje. Mimo, że w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania jest napisane, że uczeń wybiera przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, to z drugiej strony jest tego zaprzeczenie. Analizując wcześniejsze fakty, interpretacje i zalecenia metodyczne, podręczniki i rozkłady, można dojść do wniosku, że filozofią tej reformy nie jest swobodny wybór przedmiotów rozszerzonych, a stworzenie z góry zaplanowanych trójek przedmiotów w określonych klasach

  • w klasie 1a: matematyka, fizyka i język obcy,
  • w klasie 1b: biologia, chemia, matematyka,
  • w klasie 1m: matematyka, informatyka, język obcy,
  • w klasie 1c: biologia, geografia, język obcy,
  • w klasie 1p: język polski, wos i historia.

   Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami dołożymy wszelkich starań, by uczniowie klas pierwszych mieli możliwość wyboru drugiego i trzeciego rozszerzenia. Jednak po raz kolejny pragniemy zaznaczyć, że ostateczny kształt oddziałów i grup uzależniony będzie od czynników od nas niezależnych. Na pewno będziemy się starali, ażeby wybory były jak najbardziej trafne. Proszę także o wyrozumiałość, ponieważ arkusz organizacyjny szkoły musi zostać zatwierdzony na wielu poziomach. Może się zdarzyć, że pewne nasze koncepcje nie uzyskają aprobaty z przyczyn formalno-prawnych, finansowych lub organizacyjnych.

 

Prezentacja - spotkanie 9 maja 2019 r.

Marek Ryś

 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 227. miejscu
w Rankingu Liceów i Techników
PERSPEKTYWY 2020

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter
II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©