>>> Sens jest w tym, że coś jest bez sensu, gdyż bezsens jest sam w sobie sensem. <<<
Honorowy Profesor Oświaty
Wpisany przez MM   
wtorek, 25 maja 2010 16:31
Śląski Kurator Oświaty, działając na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017), uwzględniając dorobek zawodowy i szczególne osiągnięcia kandydatów związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, złożył do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla 5 nauczycieli z województwa śląskiego. Miło nam zakomunikować, że wśród nominowanych znajduje się Pani Bogumiła Bąk - nauczycielka biologii w naszym Liceum, zdobywczyni tytułu Nauczyciel Roku 2003.
Zgodnie z §7 ww. rozporządzenia Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty w terminie do dnia 1 lipca każdego roku przedstawia, po przeprowadzeniu oceny spełnienia przez kandydatów wymagań określonych §6 ww. rozporządzenia, ministrowi właściwemu do spraw oświaty wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty.
 

Srebrna Szkoła 2019

Srebrne liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że II LO w Raciborzu
uplasowało się na 227. miejscu
w Rankingu Liceów i Techników
PERSPEKTYWY 2020

Dane adresowe

II Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza

Kard.S.Wyszyńskiego 3
47-400 Racibórz
tel.: (032) 415 56 57
fax.: (032) 415 56 57

drugieloraciborz@poczta.onet.pl

sekretariat@2loraciborz.pl

Dziennik elektroniczny

 
baner vulcan 1
 

Facebook & Twitter

 
facebook
 
twitter

Globusik

 

Globusik

 

Raciborskie strony

 

Powiat RaciborskiRacibórzNasz RacibórzRacibórzNowiny Raciborskie 

II Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Raciborzu, 2009 ©